• Áp dụng với tất cả sản phẩm mua tại Clutchnam
  • Quý khách có thể hủy đơn khi đang trong quá trình vận chuyển, giao hàng.
  • Quý khách có thể hoàn trả sản phẩm trong 7 ngày sử dụng.
  • Quý khách có thể đổi mới sản phẩm cùng mã trong 30 ngày nếu có lỗi sản xuất.