• Clutchnam vận chuyển thôi qua các đơn vị vận chuyển thứ 3
  • Clutch chịu trách nhiệm nếu có hỏng hóc trong quá trinh vận chuyển.
  • Thời gian vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt về thời gian và phương thức thanh toán.
  • Khách hàng có thể hẹn giờ vận chuyển
  • Đối với khách hàng ở Hà Nội thì sẽ nhận được hàng trong ngày.
  • Đối với khách hàng ngoại tỉnh thì thời gian vận chuyển từ 1 đến 3 ngày tùy địa điểm.